Avís legal

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.atlasfundacio.org, està enregistrat a favor de Fundació Sociocultural Atlas (en endavant, ATLAS), amb CIF G63265631 i domicili social en Carrer Virtut, 22, 1. 08700-Igualada (Barcelona). Telèfon de contacte 93 805 57 92 i adreça de correu electrònic atlas@atlasfundacio.org.

Fundació registrada en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya

Num. d’inscripció al registre 1323 en data 05/10/1999


Condicions d’ús

1.- Amb aquestes Condicions d’ús, ATLAS, regula l’accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus usuaris de la xarxa.


2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.


3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa ATLAS, es compromet a publicar les noves condicions d’ús al web en el temps més reduït possible.


4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar ATLAS, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.


5.- ATLAS, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.

ATLAS es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per l’eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.


6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d’ATLAS, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips d’ATLAS que apareixen a la pàgina web són titularitat d’ATLAS. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.atlasfundacio.org

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat d’ATLAS, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa d’d’ATLAS, tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.


7.- L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d’ATLAS, estarà sotmès a les condicions següents: